Read on

Het corona virus heeft een enorme impact. Op de economie, op ons gezondheidsstelsel, op onze omgangsvormen en, ten positieve, ook op het milieu. Nog nooit is de maatschappelijke druk om onze samenleving te verduurzamen zo groot geweest.

Dit biedt kansen voor ondernemers. Die kansen pakken, vergt investeringen. Ten tijden van crisis hebben we meestal andere prioriteiten. Kortom:

Baant corona de weg vrij richting een nieuwe duurzame economie of zijn we genoodzaakt om op de rem te trappen?

Laat je in een uur inspireren door onze sprekers die dit thema vanuit hun eigen invalshoek toelichten. Ruimte voor interactie wordt gefaciliteerd. Stel je vragen en krijg direct mee hoe collega’s binnen dit speelveld acteren.

Zien we je online op 30 juni?